Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1,Biểu diễn bốn số tự nhiên liên tiếp, biết số đầu tiên là a....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 5 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập a) Biểu diễn bốn số tự nhiên liên tiếp, biết số đầu tiên là a.

a) Biểu diễn bốn số tự nhiên liên tiếp, biết số đầu tiên là a.

b) Chứng tỏ rằng tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp là một hợp số.

a) Bốn số tự nhiên liên tiếp có số đầu tiên là a, đó là: a; a + 1; a + 2; a + 3

Quảng cáo

b) Gọi bốn số tự nhiên liên tiếp là a; a + 1; a + 2; a + 3 (\(a \in N\))

Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp đó là: \(a + a + 1 + a + 2 + a + 3 = 4a + 6\)

Mà 4a ⁝ 2; 6 ⁝ 2 nên (4a + 6) ⁝ 2. Mặt khác 4a + 6 > 2, nên 4a + 6 là hợp số

Vậy tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp là một hợp sốChia sẻ