Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 4 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt qua a...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 4 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt qua a

Đề bài

Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt qua a, tức là \({p^2} \le a\) :

a

29

67

49

127

173

253

p

2, 3, 5

 

 

 

 

 

 

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a

29

67

49

127

173

253

p

2, 3, 5

2; 3; 5; 7

2; 3; 5; 7

2; 3; 5; 7; 11

2; 3; 5; 7; 11; 13

2; 3; 5; 7; 11; 13

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...