Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 3 trang 91 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 3 trang 91 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Có 32 quyển vở, 40 bút bi. Cô chủ nhiệm muốn chia số vở và số bút đó thành một số phần...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 3 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Có 32 quyển vở, 40 bút bi. Cô chủ nhiệm muốn chia số vở và số bút đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả vở và bút. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Có 32 quyển vở, 40 bút bi. Cô chủ nhiệm muốn chia số vở và số bút đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả vở và bút. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Cách chia

Số phần thưởng

Số vở ở mỗi phần thưởng

Số bút ở mỗi phần thưởng

Thứ I

4

 

 

Thứ II

5

 

 

Thứ III

8

 

 

 

Quảng cáo

Cách chia

Số phần thưởng

Số vở ở mỗi phần thưởng

Số bút ở mỗi phần thưởng

Thứ I

4

8

10

Thứ II

5

 

 

Thứ III

8

4

5

Số phần thưởng là các ước chung của 32 và 40

Vì 4 và 8 là ước chung của 32 và 40; 5 không là ước chung của 32 và 40.

Do đó cách chia thứ I và thứ III thực hiện được, cách chia thứ II không thực hiện được.Chia sẻ