Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 500 đến 600 học sinh. Khi xếp hàng 12,...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 6 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 500 đến 600 học sinh. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh khối 6 của trường.

Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 500 đến 600 học sinh. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh khối 6 của trường.

Số học sinh của khối 6 là bội chung của 12; 15 và 18

12 = 22.3; 15 = 3.5; 18 = 32.2

Quảng cáo

BCNN(12; 15; 18) = 22.32.5 = 180

\(\Rightarrow  BC(12; 15; 18) = \left\{{0; 180; 360; 540; 720; …}\right\}\)

Trong các số thuộc BC(12; 15; 18) chỉ có số 540 là trong khoảng từ 500 đến 600

Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là 540 học sinhChia sẻ