Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 10 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 10 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, ƯCLN của hai số là 3. BCNN của chúng gấp 105 lần ƯCLN. Số thứ nhất là 45. Tìm số thứ hai....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 10 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập ƯCLN của hai số là 3. BCNN của chúng gấp 105 lần ƯCLN. Số thứ nhất là 45. Tìm số thứ hai.

Đề bài

ƯCLN của hai số là 3. BCNN của chúng gấp 105 lần ƯCLN. Số thứ nhất là 45. Tìm số thứ hai.

Lời giải chi tiết

BCNN của hai số là \(3.105 = 315\)

Gọi số thứ hai là a \((a \in N^*)\) . Theo đầu bài ƯCLN(45, a) = 3

Nên đặt \(a = 3x\) (với \(x \in N\) và \(ƯCLN(x, 5) = 1)\)

\( \Rightarrow BCNN\left( {45,a} \right) = {3^2}.5.x = 45x\)

Quảng cáo

Ta có

\(45x = 315\) 

\(x = 315 : 45\)

\(x = 7\)

Nên \(a = 3.7 = 21.\)

Vậy số thứ hai là 21

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...