Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 91 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 5 trang 91 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Cô tổng phụ trách dự định chia 48 bạn học sinh nam và 72 bạn học sinh nữ thành các tổ sao...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 5 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Cô tổng phụ trách dự định chia 48 bạn học sinh nam và 72 bạn học sinh nữ thành các tổ sao cho số nam trong các tổ đều bằng nhau, số nữ cũng vậy. Có thể chia được nhiều nhất thành mấy tổ ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?

Cô tổng phụ trách dự định chia 48 bạn học sinh nam và 72 bạn học sinh nữ thành các tổ sao cho số nam trong các tổ đều bằng nhau, số nữ cũng vậy. Có thể chia được nhiều nhất thành mấy tổ ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?

Số tổ nhiều nhất là ƯCLN(48; 72)

Ta có 48 = 24.3;

Quảng cáo

72 = 23.32 = ƯCLN(48; 72) = 23.3 = 24

Vậy chia được nhiều nhất thành 24 tổ

Khi đó mỗi tổ có: \(48 : 24 = 2\) (nam) và \(72 : 24 = 3\) (nữ)Chia sẻ