Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 4 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tính nhanh các tổng sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 4 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Tính nhanh các tổng sau :

Đề bài

Tính nhanh các tổng sau :

\(\eqalign{  & a)\;S = \left( {45 – 3756} \right) + 3756  \cr  & b)\;S = \left( { – 2014} \right) – \left( {148 – 2014} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(S = (45 – 3756) + 3756\)

\(\;\;\;\;\;\;\;= 45 – 3756 + 3756 \)

\(\;\;\;\;\;\;\;= 45 + ( – 3756 + 3756)\)

Quảng cáo

\(\;\;\;\;\;\;\;= 45 + 0 = 45\)

b) \(S = ( – 2014) – (148 – 2014) \)

\(\;\;\;\;\;\;\;=  – 2014 – 148 + 2014 \)

\(\;\;\;\;\;\;\;= ( – 2014 + 2014) – 148\)

\(\;\;\;\;\;\;\;= 0 – 148 =  – 148\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...