Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 1 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Thực hiện các phép tính sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 1 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau :

\(\eqalign{  & a)\;6 – 8  \cr  & b)\;3 – \left( { – 9} \right)  \cr  & c)\;\left( { – 5} \right) – 10  \cr  & d)\;0 – 7  \cr  & e)\;4 – 0  \cr  & g)\;\left( { – 2} \right) – \left( { – 10} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(a)\;6 – 8 =  – 2\)                       

\(b)\;3 – ( – 9) = 12\)                  

Quảng cáo

\(c)\;( – 5) – 10 =  – 15\)

\(d)\;0 – 7 =  – 7\)                      

\(e)\;4 – 0 = 4\)                          

\(g)\;( – 2) – ( – 10) = 8\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...