Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 107 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 9 trang 107 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Viết giá trị tuyệt đối của các số nguyên ở cột bên trái vào vị trí tương ứng ở cột...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 9 trang 107 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Viết giá trị tuyệt đối của các số nguyên ở cột bên trái vào vị trí tương ứng ở cột bên phải.

Viết giá trị tuyệt đối của các số nguyên ở cột bên trái vào vị trí tương ứng ở cột bên phải.

Số nguyên x

Giá trị tuyệt đối của x

5

 

-4

 

-1

 

0

 

10

 

-10

 

-200

 

200

 

 

Quảng cáo

Số nguyên x

Giá trị tuyệt đối của x

5

5

-4

4

-1

1

0

0

10

10

-10

10

-200

200

200

200Chia sẻ