Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 106 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập...

Bài 4 trang 106 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Điền kí hiệu đúng (Đ) hay sai (S) vào ô trống bên phải...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 4 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Điền kí hiệu đúng (Đ) hay sai (S) vào ô trống bên phải :

Điền kí hiệu đúng (Đ) hay sai (S) vào ô trống bên phải :

\(9 \in {\rm N}\)

 

\( – 6 \in {\rm N}\)

 

\( – 3 \in {\rm Z}\)

 

\(0 \in {\rm Z}\)

 

\(5 \in {\rm Z}\)

 

\(20 \in {\rm N}\)

 

 

Quảng cáo

\(9 \in {\rm N}\)

Đ

\( – 6 \in {\rm N}\)

S

\( – 3 \in {\rm Z}\)

Đ

\(0 \in {\rm Z}\)

Đ

\(5 \in {\rm Z}\)

Đ

\(20 \in {\rm N}\)

ĐChia sẻ