Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 106 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 1 trang 106 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Số nguyên nào thích hợp để mô tả các tình huống sau...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 1 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Số nguyên nào thích hợp để mô tả các tình huống sau :

Số nguyên nào thích hợp để mô tả các tình huống sau :

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu.

b) Bớt 2 điểm vì phạm luật.

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.

e) Mực nước hồ chứa xuống 3m.

g) Nhập 100 chiếc xe vào kho.

h) Xuất 20 thùng mì gói để cứu trợ.

Quảng cáo

a) Số nguyên: 5          

b) Số nguyên: -2         

c) Số nguyên: -1         

d) Số nguyên: -2

e) Số nguyên: -3         

g) Số nguyên: 100      

h) Số nguyên: -20Chia sẻ