Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 3 trang 106 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 3 trang 106 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Hãy vẽ một trục số, trên đó vẽ những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 3 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy vẽ một trục số, trên đó vẽ những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị.

Hãy vẽ một trục số, trên đó vẽ những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị.

Hai điểm vừa vẽ biểu diễn hai số nguyên nào ?

Quảng cáo

                 

Hai điểm vừa vẽ biểu diễn hai số nguyên là -2 và 2Chia sẻ