Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 7 trang 106 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập...

Bài 7 trang 106 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và ghi chúng lên trục số trong hình...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 7 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và ghi chúng lên trục số trong hình :

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và ghi chúng lên trục số trong hình : \(2, – 4,6,4,8,0, – 2, – 8, – 6.\)

Quảng cáoChia sẻ