Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bạn nào đúng trang 169 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Bạn nào đúng trang 169 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Sau khi quan sát hình bên...

Chia sẻ
1. Đoạn thẳng – Bạn nào đúng trang 169 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Sau khi quan sát hình bên :

Sau khi quan sát hình bên :

Bạn An nói : “ Đoạn thẳng AB và đường thẳng d không cắt nhau”.

Bạn Bình nói : “ Đoạn thẳng AN cắt đường thẳng d”.

Bạn nào nói đúng ?

Quảng cáo

 

Bạn Bình đúng

* Giải thích: Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía nên đoạn thẳng AB cắt đường thẳng dChia sẻ