Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 3 trang 168 Tài liệu dạy học Toán lớp 6...

Hoạt động 3 trang 168 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Nhận xét về số điểm chung của đoạn thẳng AB và tia Ox trong hai hình sau...

1. Đoạn thẳng – Hoạt động 3 trang 168 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Nhận xét về số điểm chung của đoạn thẳng AB và tia Ox trong hai hình sau :

Nhận xét về số điểm chung của đoạn thẳng AB và tia Ox trong hai hình sau :

Quảng cáo

Đoạn thẳng AB và tia Ox trong hình a có một điểm chung là M

Đoạn thẳng AB và tia Ox trong hình b không có điểm chung nào