Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 6 trang 170 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 6 trang 170 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trong hình 5 miêu tả một khung thành bóng đá. Hãy so sánh độ dài của cộ dọc và xà...

Chia sẻ
2. Độ dài đoạn thẳng – Hoạt động 6 trang 170 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trong hình 5 miêu tả một khung thành bóng đá. Hãy so sánh độ dài của cộ dọc và xà ngang.

Đề bài

Trong hình 5 miêu tả một khung thành bóng đá. Hãy so sánh độ dài của cộ dọc và xà ngang.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Hai cột dọc AB, CD có độ dài bằng nhau

Độ dài xa ngang BC lớn hơn độ dài các cột dọc AB, CD

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...