Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 2 trang 168 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Hoạt động 2 trang 168 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Nhận xét về số điểm chung của hai đoạn thẳng AB và CD trong hai hình sau...

Chia sẻ
1. Đoạn thẳng – Hoạt động 2 trang 168 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Nhận xét về số điểm chung của hai đoạn thẳng AB và CD trong hai hình sau :

Nhận xét về số điểm chung của hai đoạn thẳng AB và CD trong hai hình sau :

Quảng cáo

Hai đoạn thẳng AB và CD trong hình a có một điểm chung là M

Hai đoạn thẳng AB và CD trong hình b không có điểm chung nàoChia sẻ