Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 4 trang 169 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Hoạt động 4 trang 169 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Nhận xét về số điểm chung của đoạn thẳng AB và đường thẳng d trong hai hình sau...

Chia sẻ
1. Đoạn thẳng – Hoạt động 4 trang 169 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Nhận xét về số điểm chung của đoạn thẳng AB và đường thẳng d trong hai hình sau :

Nhận xét về số điểm chung của đoạn thẳng AB và đường thẳng d trong hai hình sau :

Quảng cáo

Đoạn thẳng AB và đường thẳng d trong hình a có một điểm chung là M

Đoạn thẳng AB và đường thẳng d trong hình b không có điểm chung nàoChia sẻ