Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 1 trang 168 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 1 trang 168 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Với A, B là hai điểm đã cho, dùng thước thẳng và bút để vẽ đoạn thẳng AB....

Chia sẻ
1. Đoạn thẳng – Hoạt động 1 trang 168 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Với A, B là hai điểm đã cho, dùng thước thẳng và bút để vẽ đoạn thẳng AB.

Đề bài

Với A, B là hai điểm đã cho, dùng thước thẳng và bút để vẽ đoạn thẳng AB.

 

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Dùng thước thẳng và bút để vẽ đoạn thẳng AB với A, B đã cho như sau:

– Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B

– Dùng đầu bút vạch từ A đến B

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...