Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 7 trang 170 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 7 trang 170 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho các đoạn thẳng trong hình 6....

Chia sẻ
2. Độ dài đoạn thẳng – Hoạt động 7 trang 170 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho các đoạn thẳng trong hình 6.

Đề bài

Cho các đoạn thẳng trong hình 6.

a) Hãy đo và chỉ ra các đoạn thẳng bằng nhau.

b) Hãy sắp xếp độ dài của các đoạn thẳng theo thứ tự tăng dần.

Lời giải chi tiết

a) AB = 65mm; CD = 27mm; EF = 42mm; GH = 27mm; IK = 40mm

Các đoạn thẳng bằng nhau là CD và GH

b) Sắp xếp độ dài của các đoạn thẳng theo thứ tự tăng dần:

CD = GH < IK < EF < AB

Bình luận