Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 171 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 171 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Một inch bằng bao nhiêu milimet ?...

Chia sẻ
2. Độ dài đoạn thẳng – Thử tài bạn trang 171 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Một inch bằng bao nhiêu milimet ?

Đề bài

Một inch bằng bao nhiêu milimet ?

Một hải lí bằng bao nhiêu mét ?

Một dặm bằng bao nhiêu mét ?

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

1 inch = 25,4mm

1 hải lí = 1852m

1 dặm = 1609m

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...