Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 171 (2) Tài liệu dạy – học toán...

Thử tài bạn trang 171 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Ta nói khoảng cách (đường bộ) giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội là ...

Chia sẻ
2. Độ dài đoạn thẳng – Thử tài bạn trang 171 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Ta nói khoảng cách (đường bộ) giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội là khoảng 1729km. Khoảng cách đó là khoảng cách giữa hai địa điểm nào của hai thành phố ?

Ta nói khoảng cách (đường bộ) giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội là khoảng 1729km. Khoảng cách đó là khoảng cách giữa hai địa điểm nào của hai thành phố ?

Quảng cáo

Ta nói khoảng cách (đường bộ) giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội là khoảng 1729km. Khoảng cách đó là khoảng cách (đường bộ) ngắn nhất giữa hai điểm của hai thành phố.Chia sẻ