Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 8 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 8 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, So sánh...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 8 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập So sánh :

Đề bài

So sánh :

a) \(235 + \left( { – 5} \right)\) và 235

b) \(\left( { – 79} \right) + 5\) và 79

c) \(\left( { – 312} \right) + \left( { – 11} \right)\) và -312.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a) \(235 +  (-5) = 230.\) Vì \(230 > 235\) nên \(235 + (-5) < 235\)

b) \((-79) + 5 = -74.\) Vì \(-74 > -79\) nên \((-79) + 5 > -79\)

c) \((-312) + (-11) = -323.\) Vì \(-323 < -312\) nên \((-312) + (-11) < -312\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...