Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 2 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 2 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi nhiệt độ tăng như nhau, các chất khí khác nhau nhưng cùng thể tích ban đầu có nở ra như ...

Bài 2 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 19: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Quảng cáo

Khi nhiệt độ tăng như nhau, các chất khí khác nhau nhưng cùng thể tích ban đầu có nở ra như nhau hay không?

Khi nhiệt độ tăng như nhau, Các chất khí khác nhau nhưng có cùng thể tích ban đầu sẽ nở ra như nhau.

Quảng cáo