Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 4 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 4 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khối không khí trong bình được ngăn cách với bên ngoài bằng một giọt nước màu như hình...

Bài 4 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. D. Giọt nước chạy lọt vào trong bình.. Bài: Chủ đề 19: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Khối không khí trong bình được ngăn cách với bên ngoài bằng một giọt nước màu như hình H19.5. Hỏi giọt nước di chuyến như thế nào khi ta dùng hai tay áp chặt vào bình cầu? Biết rằng khi này thể tích vỏ bình cầu thay đối không đáng kể.

A. Giọt nước sang phải.         

Quảng cáo

B. Giọt nước sang trái,

C. Giọt nước đứng yên.         

D. Giọt nước chạy lọt vào trong bình.

Không khí trong bình sẽ nóng lên nở ra nên đẩy giọt nưóc chuyển động sang phải.

Chọn A.