Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 7 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 7 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi thả quả bóng bàn vào nước nóng thì không khí bên trong nóng lên nở ra nhưng lại bị...

Bài 7 trang 107 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Hãy giải thích vì sao khi một quả bỏng bàn bị móp nhưng chưa vỡ, ngưòi ta thường thả bỏng vào nưóc nóng để nó lại. Bài: Chủ đề 19: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Quảng cáo

Hãy giải thích vì sao khi một quả bỏng bàn bị móp nhưng chưa vỡ, ngưòi ta thường thả bỏng vào nưóc nóng để nó lại phồng lên?

Khi thả quả bóng bàn vào nước nóng thì không khí bên trong nóng lên nở ra nhưng lại bị thành bóng cản trở nên tác dụng lực lớn lên thành bóng làm chỗ bị móp lại phồng lên.