Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 3 trang 10 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 3 trang 10 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Khi đo độ dài của một vật bằng thước, ta nên thực hiện theo các bước sau:...

Bài 3 trang 10 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Hãy nêu những công việc cơ bản cần làm khi đo độ dài một vật bằng thước. Áp dụng để đo chiều cao và chiều ngang. Bài: Chủ đề 1: Đo độ dài

Hãy nêu những công việc cơ bản cần làm khi đo độ dài một vật bằng thước. Áp dụng để đo chiều cao và chiều ngang của một cuốn sách mà em có. Nêu kết quả đo được.

Khi đo độ dài của một vật bằng thước, ta nên thực hiện theo các bước sau:

1. Ước lượng đo dài cần đo

2. Chọn thước đo thích hợp (có GHD và ĐCNN thích hợp)

Quảng cáo

3. Đặt thước đo dọc chiều dài cần đo, vạch 0 của thước ngang với một đầu của vật.

4. Đọc giá trị độ dài của vật theo giá trị của của vạch chia trên thước gần nhất với đầu kia của vật.

5. Ghi kết quả đo, chữ số cuối cùng của kết quả đo theo ĐCNN của thước.

Áp dụng đo kích thước của quyển sách “TÀI LIỆU DẠY – HỌC VẬT LÝ 6”:

– Sử dụng thước đo có giá trị 20cm và ĐCNN là 0,1 cm

– Chiều cao: 24 cm

– Chiều ngang: 17 cm

– Bề dày: 0,7 cm