Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 7 trang 10 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 7 trang 10 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Dùng thước thẳng có GHĐ và ĐCNN phù hợp để đo độ dài của các đường thẳng AB, AC trên...

Bài 7 trang 10 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Nhìn thì có vẻ là đoạn thẳng AB dài hơn đoạn AC nhưng khi đo thì ta thấy độ dài củ hai đoạn thẳng là bằng. Bài: Chủ đề 1: Đo độ dài

Dùng thước thẳng có GHĐ và ĐCNN phù hợp để đo độ dài của các đường thẳng AB, AC trên hình bên. So sánh độ dài của các đoạn thẳng này.

Quảng cáo

AB = 3, 1 cm

AC = 3,1 cm

Nhìn thì có vẻ là đoạn thẳng AB dài hơn đoạn AC nhưng khi đo thì ta thấy độ dài củ hai đoạn thẳng là bằng nhau.