Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 4 trang 25 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 4 trang 25 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Học sinh tự thực hành....

Bài 4 trang 25 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Dùng bình chia độ tự làm nêu trên để đo thể tích của một quả bóng bàn. Nêu kết quả đo được.. Bài: Chủ đề 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Quảng cáo

Dùng bình chia độ tự làm nêu trên để đo thể tích của một quả bóng bàn. Nêu kết quả đo được.

Học sinh tự thực hành.