Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 6 trang 25 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 6 trang 25 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 khá nhiều những chiềc đinh sắt giống nhau, mồi chiếc đinh dài khoảng 3 cm. Hãy nêu cách đo...

Bài 6 trang 25 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. 2. Cho một năm đinh vào bình để chúng chìm hết trong nước rồi đọc giá trị thể tích V2 sau khi nước dâng lên.. Bài: Chủ đề 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Ta có khá nhiều những chiềc đinh sắt giống nhau, mồi chiếc đinh dài khoảng 3 cm. Hãy nêu cách đo thể tích của một chiếc đinh này.

Quảng cáo

Để đo thể tích của một chiếc đinh ta làm như sau:

1. Đổ chất lỏng vào trong bình chia độ, đọc giá trị thể tích là V1

2. Cho một năm đinh vào bình để chúng chìm hết trong nước rồi đọc giá trị thể tích V2 sau khi nước dâng lên.

3. Thể tích phần nưóc dâng lên V = V2  – V1. Ta chia giá trị đó cho số đinh trong bình được thể tích của 1 cái đinh.