Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 4 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 4 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi...

Bài 4 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Tốc độ bay hơi của chất lỏng càng nhanh khi nhiệt độ càng cao, gió càng mạnh, diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn.. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi

A. Thể tích nước trong cốc càng lớn

Quảng cáo

B. Mực nước trong cốc càng cao.

C. Diện tích miệng cốc càng nhỏ

D. Nước trong cốc càng nóng

Tốc độ bay hơi của chất lỏng càng nhanh khi nhiệt độ càng cao, gió càng mạnh, diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn.

Vậy ta chọn D.