Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 6 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 6 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng ngưng tụ...

Bài 6 trang 133 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng ngưng tụ

A. Trời nóng bức khiến nưóc trong hồ cạn dần.

Quảng cáo

B. Khỏi bốc lên từ đĩa thức ăn nóng

C. Sáp bị chảy lỏng khi nung nóng

D. Nước đóng băng

Chọn D