Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 55 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 1 trang 55 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy quan sát và nhận xét:...

Hoạt động 1 trang 55 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Nhận xét: Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực.. Bài: Chủ đề 10: Lực kế – phép đo lực

Hãy quan sát và nhận xét:

Quảng cáo

Sau đây, ta thường gọi tắt cường độ của lực là lực. Trên hình H10.2, người ta dùng lực kế để đo lực kéo căng của sợi dây cáp. Hình H10.3: lực kế được dùng đế đo lực bóp của tay. Hình H10.4 và HI05: một lực kế có thể đo được cả lực kéo hoặc lực nén (lực đẩy) của tay.

Em có thể cho biết lực kế được dùng để đo đại lượng nào.

Nhận xét: Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực.