Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Bài 7 trang 125 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí...

Bài 7 trang 125 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 : Thả vài cục đá vào một cốc thủy tinh. Dùng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ của nước đá...

Bài 7 trang 125 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6 . Bài: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Quảng cáo

Thả vài cục đá vào một cốc thủy tinh. Dùng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ của nước đá và ghi lại nhiệt độ của nước đá sau mỗi 1 phút cho đến vào phút sau khi nước đá tan hết.

Lập bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước đá theo thời gian và vẽ đường biểu diễn sự thay đổi này.

Học sinh tự thực hiện thí nghiệm để lấy được kết quả đo và vẽ đường biểu diễn sự thay đổi này.