Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 127 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 1 trang 127 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Một chai dầu gió đậy nút kín, dầu trong chai rất lầu cạn. Nhưng nếu ta mở nút...

Hoạt động 1 trang 127 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Sau cơn mưa, đường phố thường bị ướt và có đọng những vũng nưóc. Tuy nhiên, sau một thời gian thì nước không còn và đường phố lại khô ráo. Vì sao?

Quảng cáo

Một chai dầu gió đậy nút kín, dầu trong chai rất lầu cạn. Nhưng nếu ta mở nút chai dầu và quên đậy lại thì sau một vài hôm, dầu trong chai cạn dần. Vì sao?

Nước trên mặt đường và dầu trong chai đã bị bay hơi dần.

Kết luận: Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi ở mặt thoáng của chất lỏng được gọi là sự bay hơi.