Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 1 trang 17 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 1 trang 17 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Mỗi vật đều chiếm một thể tích trong không gian,...

Hoạt động 1 trang 17 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 3: Đo thể tích chất lỏng

Mỗi vật đều chiếm một thể tích trong không gian,

Quảng cáo

Thể tích của một vật thường được kí hiệu là V.

Em hãy cho biết đơn vị đo thể tích chính thức của nước ta hiện nay là gì.

Trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay có hai đơn vị đo thể tích (dung tích) là mét khối (m3) và lít (L hoặc l)