Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 10 trang 131 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 10 trang 131 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Dụng cụ cần thiết:...

Hoạt động 10 trang 131 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. 1. Đặt hai cốc ở hơi xa nhau trong phòng. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Thực hiện thí nghiệm và trả lời câu hỏi.

Dụng cụ cần thiết:

1. Hai cốc thủy tinh giống nhau

2. Nước trà

3. Nước đá viên nhỏ

4. Hai nhiệt kế

Thực hiện thí nghiệm:

1. Đặt hai cốc ở hơi xa nhau trong phòng

2. Đổ nước trà âm vào khoảng gần 2/3 mỗi cốc

Quảng cáo

3. Dùng khăn là khô mặt ngoài của hai cốc

4. Đổ nước đá viên vào cốc

5. Có thể đặt nhiệt kế vào mỗi cốcc để quan sát nhiệt độ

Sau một lúc quan sát hiện tưọng xảy ra ở mặt ngoài của hai cốc nước và trả lời các câu hỏi sau:

– Hai cốc nưóc có nhiệt độ giống hay khác nhau? Cốc nào có nhiệt độ thấp hơn, cốc I hay cốc II?

– Có hiện tượng gì xảy ra ở mặt ngoài của hai cốc nước?

– Các giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc do đâu có?

– Vì sao có thế nói các giọt nưóc đọng ở mặt ngoài của cốc nưóc không phải do nước trong cốc thấm ra?

– Cốc nước I có nhiệt độ thấp hơn cốc nước II.

– Mặt ngoài của cốc I có các giọt nưóc đọng.

– Các giọt nước đọng ở cốc do hơi nước ngưng tụ lại khi gặp thành cốc lạnh.