Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 11 trang 132 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 11 trang 132 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ...

Hoạt động 11 trang 132 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6.  . Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Khi đang nấu nước hoặc thức ăn trong nồi, nếu dùng nắp thủy tinh trong suốt đậy lại ta thường thấy nắp nồi bị mờ đục đi. Khi nhấc nắp nồi ra khỏi nồi một lúc thì nắp nổi trong suốt trở lại. Vì sao vậy?

Quảng cáo

Khi đậy nắp nồi thì hơi nước đã ngưng tụ lại thành giọt nưóc li ti và làm mò đục đi. Khi nhấc nắp ra khỏi nồi thì nước trên nắp lại bay hoi đi và làm trong suốt nắp nồi.