Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 3 trang 18 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 3 trang 18 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy kể một số dụng cụ có thể đo được thể tích chất lỏng em thường gặp trong ...

Hoạt động 3 trang 18 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 3: Đo thể tích chất lỏng

Quảng cáo

Hãy kể một số dụng cụ có thể đo được thể tích chất lỏng em thường gặp trong đời sống, trong phòng thực hành thí nghiệm của nhà trường.

Một số dụng cụ có thể đo được thể tích của chất lỏng: Bình chia độ, ống chia độ, chai, lo, ca đong,… và những thứ ghi sẵn giá trị thể tích.