Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 5 trang 130 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 5 trang 130 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Vật dụng cần thiết: bình chia độ, hai đĩa thủy tinh miệng rộng giông hệt nhau,...

Hoạt động 5 trang 130 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Hãy nêu phương án thí nghiệm để kiểm tra ảnh hưởng của gió đến tôc độ bay hơi của chất lỏng. Nêu các vật dụng cần thiết. Nêu cách tiến hành thí nghiệm.

Quảng cáo

– Vật dụng cần thiết: bình chia độ, hai đĩa thủy tinh miệng rộng giông hệt nhau, cồn.

– Tiến hành thí nghiệm: dùng bình chia độ để cho cùng một lượng cồn (tầm 3cm3) vào hai đĩa. Sau đó một đĩa để trên mặt bàn không có gió, còn một đĩa để trên bàn khác có quạt thổi gió vào.

– Kết quả thu được là cồn ở đĩa có quạt thổi sẽ bay hơi nhanh hơn.

Kết luận: Cồn ở hai đìa có cùng mặt thoáng (vì đĩa giống nhau), cùng nhiệt độ nhưng cái nào có gió thổi thì bay hơi nhanh hơn.