Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 3 trang 128 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 3 trang 128 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy quan sát hiện tượng phơi khô quần áo sau khi giặt được mô tả như sau....

Hoạt động 3 trang 128 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Hãy quan sát hiện tượng phơi khô quần áo sau khi giặt được mô tả như sau.

– Quần áo thường mau khô hơn khi phơi ngoài nắng hay trong bóng râm?

Quảng cáo

– Quần áo thường mau khô hơn khi phơi ở nơi có gió hay nơi không có gió? Từ đó ta thấy tốc độ bay hơi của nước phụ thuộc vào yếu tố nào?

– Quần áo phơi thường mau khô hơn khi đặt xa nhau hay sát nhau. Khi này diện tích tiếp xúc giữa quần áo với không khí sẽ nhiều, ít khác nhau. Vậy tốc độ bay hơi của nước còn phụ thuộc vào yếu tố nào?

– Quần áo phơi ngoài nắng sẽ mau khô hơn trong bóng râm, chứng tỏ sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc nhiệt độ.

– Quần áo phơi ở chỗ có nhiều gió sẽ mau khô hơn là phơi ở chỗ ít gió hoặc không có gió. Vậy tốc độ bay hơi phụ thuộc vào gió.

– Quần áo phơi sát nhau sẽ lâu khô hơn là quần áo phơi cách xa, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc của quẩn áo và không khí.