Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 5 trang 33 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 5 trang 33 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hình H6.5 là lực sĩ cử tạ Nguyễn Thị Phương Loan của Việt Nam huy chưong vàng hạng...

Hoạt động 5 trang 33 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Tác dụng của lực sĩ lên quả tạ là lực đấy.. Bài: Chủ đề 6: Hai lực cân bằng

Hình H6.5 là lực sĩ cử tạ Nguyễn Thị Phương Loan của Việt Nam huy chưong vàng hạng cân 69kg tại SEA Games 25 năm 2009 ở Lào. Hãy nhận xét vẽ tác dụng của lực sĩ lên tạ.

Quảng cáo

Người ta nói các lực có thể có phương, chiều khác nhau. Ta hãy tìm hiểu vì sao?

Tác dụng của lực sĩ lên quả tạ là lực đấy.