Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 5 trang 84 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 5 trang 84 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nhận xét:...

Hoạt động 5 trang 84 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 15: Đòn bẩy

Quảng cáo

Hãy so sánh F2 với F1 trong các trường họp OO1  \(\ne\) OO2

Nhận xét:

Khi OO2 < OO1 thì  F2> F1, khi OO2> OO1 thì F2< F1.