Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 7 trang 34 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 7 trang 34 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Búa đóng vào một chiêc đinh trên mặt bàn như hình H6.7. Hãy nhận xét về tác dụng...

Hoạt động 7 trang 34 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 6: Hai lực cân bằng

Quảng cáo

Búa đóng vào một chiêc đinh trên mặt bàn như hình H6.7. Hãy nhận xét về tác dụng của búa lên đinh và phương, chiều của lực này.

Tác dụng của búa lên đinh là lực đấy có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.