Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 9 trang 131 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 9 trang 131 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Kết luận:...

Hoạt động 9 trang 131 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Hãy quan sát và giải thích

Quảng cáo

Khi đứng trưóc gương soi và thổi một hơi dài vào gương, ta thấy trên gương xuất hiện một mảng mờ đục. Mảng mờ này sau đó sẽ nhanh chóng mất đi. Vì sao vậy?

Kết luận:

Sự chuyển từ thể hơi sang thế lỏng của một chất gọi là sự ngưng tụ.