Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 9 trang 97 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 9 trang 97 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy quan sát một số băng kép (H17.9) để biết được thế nào là băng kép....

Hoạt động 9 trang 97 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Quan sát H17.9. Bài: Chủ đề 17: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Quảng cáo

Hãy quan sát một số băng kép (H17.9) để biết được thế nào là băng kép.

Quan sát H17.9