Địa lí lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7
Câu hỏi thảo luận số 2 bài 36 sgk trang 113: Quan sát các hình 36.1 và  36.2, xác định độ cao trung bình, sự phân...
Quan sát các hình 36.1 và  36.2, xác định độ cao trung bình, sự phân bố các dãy núi và cao nguyên của hệ thống Cooc-đi-e
Câu hỏi thảo luận số 4 bài 36 sgk trang 115: Phía đông kinh tuyến 100°T là miền đồng bằng trung tâm và miền...
Giữa phần phía tây và phần phía đông kinh tuyến 100°T của Hoa Kì có sự khác nhau về khí hậu, vì:
Câu hỏi thảo luận số 2 bài 39 trang 124: Dựa vào bảng (trang 124) cho biết vai trò của các ngành dịch vụ...
Các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ đều chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP của mỗi nước, cụ thể Ca-na-đa và Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%.

Quảng cáo
Câu hỏi thảo luận số 1 bài 41 trang 126: Quan sát hình 41.1, cho biết Trung và Nam Mĩ giáp các biển và...
Quan sát hình 41.1, cho biết Trung và Nam Mĩ giáp các biển và đại dương nào?
Câu hỏi thảo luận số 2 bài 43 trang 133: Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát...
Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ.
Câu hỏi thảo luận số 2 bài 44 sgk trang 136: Dựa vào hình 44.4, cho biết loại gia súc chủ yếu được nuôi...
Dựa vào hình 44.4, cho biết loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ. Chúng được nuôi chủ yếu ồ đâu? Vì sao? 

Luyện tập

Thử tại bạn trang 118(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Ta đã biết trong một tam giác cân hai đường...
6. Tính chất ba đường cao trong tam giác - Thử tại bạn trang 118(2) Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2....
Vai trò của giống trong chăn nuôi. điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi
Ôn tập Phần III - Chăn nuôi - Câu 1 trang 129 SGK Công Nghệ 7 . Vai trò của giống trong chăn nuôi....
Bài 1 trang 55 sgk Toán 7 tập 2, So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng:
So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng. Bài 1 trang 55 sgk toán 7 tập 2 - Quan hệ giữa góc...