Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 12 trang 19 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Hoạt động 12 trang 19 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2:Cho phương trình...

Chia sẻ
5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu – Hoạt động 12 trang 19 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập a) Cho phương trình

a) Cho phương trình

\(x + \dfrac{1}{{x – 2}} = 3 + \dfrac{1}{{x – 2}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\)

Giá trị \(x = 3\) có phải là nghiệm của phương trình (1) hay không ? Vì sao ?

b) Cho phương trình

\(x + \dfrac{1}{{x – 2}} = 2 + \dfrac{1}{{x – 2}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,(2)\)

Giá trị \(x = 2\)  có nghiệm là nghiệm của phương trình (2) hay không ? Vì sao ?

Quảng cáo

Thế \(x = 3\) vào vế trái của (1) ta có: \(3 + \dfrac{1}{{3 – 2}} = 3 + 1 = 4\)

Thế \(x = 3\) vào vế phải của (1) ta có: \(3 + \dfrac{1}{{3 – 2}} = 3 + 1 = 4\)

Khi thế \(x = 3\) vào hai vế của (1) đều cho giá trị bằng 4.

Vậy \(x = 3\) là nghiệm của phương trình (1)

b) \(x = 2\) thì \(\dfrac{1 } {x – 2}\) không xác định.

Vậy \(x = 2\) không phải là nghiệm của phương trình (2)Chia sẻ