Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Bạn nào đúng trang 13 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Bạn nào đúng trang 13 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Thầy giáo hỏi hai phương trình x = 2 vàcó tương đương với nhau không ?...

Chia sẻ
1. Mở đầu về phương trình – Bạn nào đúng trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Thầy giáo hỏi hai phương trình x = 2 và có tương đương với nhau không ?

Thầy giáo hỏi hai phương trình \(x = 2\) và \({x^2} – 4 = 0\) có tương đương với nhau không ?

Bạn Hải trả lời : không tương đương.

Bạn Bằng trả lời : Tương đương.

Quảng cáo

Theo em bạn nào đúng ?

Bạn Hải đúng.Chia sẻ