SBT Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Toán lớp 9
Để học tốt Toán lớp 9 - Giải sách bài tập Toán 9 tập 1,2. (SBT Toán 9) Đại số: Căn bậc 2,3; Hàm số bậc nhất, bậc 2, Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn, phương trình bậc hai 1 ẩn. Hình học: Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu.

TOÁN 9 TẬP 1- ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

TOÁN 9 TẬP 1 - PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

TOÁN 9 TẬP 2 - PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN CHƯƠNG 4. HÀM SỐ BẬC HAI. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.

TOÁN 9 TẬP 2 - PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN CHƯƠNG 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

Câu 71 trang 168 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1: Cho I là trung điểm của đoạn...
a)      Hai đường tròn (I) và (B) nói trên có vị trí tương đối như thế nào đối với nhau? Vì sao?...

Luyện tập

Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương – Trích Truyền kì mạn lục SBT Ngữ Văn 9 tập 1: Giải câu 1, 2,...
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 28 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Theo em, chi tiết "cái bóng" có ý nghĩa như...
Chức năng của nhiễm sắc thể, NST là cấu trúc mang gen có bán chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN...
Bài 8: Nhiễm sắc thể - Chức năng của nhiễm sắc thể. NST là cấu trúc mang gen có bán chất là ADN, chính...
Speak – Unit 2 trang 14 môn Anh lớp 9, a. Match the phrases to the pictures.(Ghép các cụm từ đủng với hình.)
Unit 2. Clothing - Quần áo - Speak - Unit 2 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 9. a. Match the phrases to the...