SBT Toán lớp 9

Trang chủ Lớp 9 SBT Toán lớp 9
Để học tốt Toán lớp 9 - Giải sách bài tập Toán 9 tập 1,2. (SBT Toán 9) Đại số: Căn bậc 2,3; Hàm số bậc nhất, bậc 2, Hệ 2 pt bậc nhất 2 ẩn, phương trình bậc hai 1 ẩn. Hình học: Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn; Góc với đường tròn, Hình trụ, hình nón, hình cầu.

TOÁN 9 TẬP 1- ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT

TOÁN 9 TẬP 1 - PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

TOÁN 9 TẬP 2 - PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN CHƯƠNG 4. HÀM SỐ BẬC HAI. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.

TOÁN 9 TẬP 2 - PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN CHƯƠNG 4. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

Câu 71 trang 168 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1: Cho I là trung điểm của đoạn...

Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vẽ các đường tròn (I ; IA) và (B ; BA). Câu 71 trang 168 Sách

Câu 72 trang 169 SBT Toán 9 Tập 1: Cho hai đường tròn đồng tâm O. Gọi AB là...

Cho hai đường tròn đồng tâm O. Gọi AB là dây bất kỳ của đường tròn nhỏ. Đường thẳng AB cắt đường tròn lớn ở

Câu 73 trang 169 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp...

Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Gọi CD là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn ( C

Câu 74 trang 169 SBT Toán 9 Tập 1: Cho hai đường tròn đồng tâm O. Một đường tròn...

Cho hai đường tròn đồng tâm O. Một đường tròn (O’) cắt một đường tròn tâm O tại A, B và cắt đường tròn tâm

Câu 7.2 trang 168 bài tập SBT Toán 9 Tập 1: Cho hai đường tròn (O) và (O) cắt...

Cho hai đường tròn (O) và (O) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng vuông góc với AB tại B cắt các đường

Câu 70 trang 168 SBT Toán 9 Tập 1: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại...

Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Dây AC của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O’)

Câu 7.1 trang 168 Sách bài tập Toán lớp 9 Tập 1: Cho h.bs.23, trong đó OA = 3,...

Cho h.bs.23, trong đó OA = 3, O'A = 2, AB = 5. Độ dài AC bằng. Câu 7.1 trang 168 Sách bài tập (SBT)

Câu 66 trang 167 SBT Toán 9 Tập 1: Cho hai đường tròn (O), (O’) tiếp xúc nhau tại...

Cho hai đường tròn (O), (O’) tiếp xúc nhau tại A như trên hình 78. Chứng minh rằng các bán kính OB và O’C song

Câu 67 trang 167 Sách BT Toán 9 Tập 1: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau...

Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Kẻ các đường kính AOC, AO’D. Chứng minh rằng ba điểm C,

Câu 68 trang 168 SBT Toán 9 Tập 1: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại...

Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Gọi I là trung điểm của OO’. Qua A vẽ đường thẳng

Luyện tập

Soạn bài Viếng Lăng Bác trang 58 SGK Văn 9 – Ngữ văn lớp 9
Viếng Lăng Bác - Viễn Phương - Soạn bài Viếng Lăng Bác trang 58 SGK Văn 9. 3. Trong bài thơ, nhà thơ dùng...
Bài 1, 2, trang 71, SGK Sinh học lớp 9, 1.Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì? Cho ví dụ....
Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo) - Bài 1, 2, trang 71, SGK Sinh học lớp 9. 1.Hiện tượng đa...
Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) SBT Ngữ Văn 9 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang...
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Viết một đoạn văn phân tích 8 câu thơ...